B岷g b谩o gi谩 t么n l岷h m岷 m脿u x谩m l么ng chu峄檛 Hoa Sen ti锚u chu岷﹏ 膽峄 m岷 az30, az50, az75, az100, az150, mua t么n l岷h m脿u nh脿 x瓢峄焠g az 30, az 50, az 75, az 100, az 150 t岷 nh脿 m谩y s岷 xu岷 gi谩 r岷 nh岷, gi谩 t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay t岷 khu v峄眂 Mi峄乶 Nam

B岷g b谩o gi谩 t么n l岷h m岷 m脿u x谩m l么ng chu峄檛 Hoa Sen ti锚u chu岷﹏ 膽峄 m岷 az30, az50, az75, az100, az150, mua t么n l岷h m脿u nh脿 x瓢峄焠g az 30, az 50, az 75, az 100, az 150 t岷 nh脿 m谩y s岷 xu岷 gi谩 r岷 nh岷, gi谩 t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay t岷 khu v峄眂 Mi峄乶 Nam

T么n l岷h m岷 m脿u x谩m l么ng chu峄檛 Hoa Sen l脿 s岷 ph岷﹎ n峄昳 ti岷縩g do nh脿 m谩y t么n Hoa Sen s岷 xu岷. 峄 Mi峄乶 Nam, t矛nh h矛nh s峄 d峄g lo岷 t么n l峄 n脿y 膽ang r岷 ph谩t tri峄僴 t岷 nhi峄乽...