Phế liệu nhôm: cũ và mới

Phế liệu nhôm: cũ và mới

Phế liệu nhôm: cũ và mới Hiện nay, khoảng 50% phế liệu nhôm trên thế giới – đây là phế liệu “cũ”, tức là phế liệu thu được từ các sản phẩm đã hết tuổi thọ sử dụng. Kể từ...